Undervannsentreprenør Tommy Solheim AS

Firmaet startet opp i 1991, og har vært i kontinuerlig utvikling siden den gang. Alt fra undervannsborerigger og skrapespill til topp moderne mudderapparat med 45-tonns gravemaskin på en lekter med støtteben.

Tommy Solheim AS har det du trenger av utstyr og kompetanse for et hvilken som helst undervannsoppdrag innenfor vår fag-gruppe.

Se noen av våre referanser her