Referanser

Fedje, kystverket 2 distrikt Haugesund
utdypning og utvidelse av innsegling til Fedje havn uv sprengning av 2400 m3 fjell prosjektert fast volum, areal ca 970 m2 mudring av 6500m3 sprengstein, transport og dumping med fallbunnslekter. Oppmåling og utarbeidelse av nytt dybdekart over ny innseglig.

Raudeberg
Båtbygg . sprengning og fjerning av betongkonstruksjoner til gammel slipp bestående av 3 stk 40 meter lange vegger 80 cm brede 2 m høge med 7 tverrvegger , mudring av 4800 m3 svært hard steinholdig leire – 8,5 m . sprengning av 2200 m3 fjell til – 10 m ngo foran ny dokkport og langs kai med kontorbygg ,7 m pallhøyde 70 med mm/s i rystelse begrensning , sprengning for søyler til 35 m ny kai.

Kleven Florø
Mudre ca 1000 m3 foran dokkport ,- 7,5 ngo. Senke dokkport 70 cm , mudring – 13 m ngo

Årdal båthavn
Mudring hop

Årdalstangen Hydro Årdal
Mudre grøft for nye vann Ledninger, utlegging av masse på nye ledninger, Fjerne og gjenoppbygging av plastring .

Bømlo Wartsila Byggekompaniet
Montere og forankre 4000 m2 med miljøduk før mudring. Mudring av 810 m3 løsemasser inkl transport/dumping. Sprengning av 825 m3 fast fjell med restriksjoner på 20 mm/s inkl opplasting og transport/ dumping. Sprengning av 27 søylefundament , boring av fotbolter Montering og tetting / riving av 27 stk søyler. Boring og montering av ca 50 skråbolter for fjellsikring 4 meter innboring, kam 32 . Sikring av gammel kai før sprengning 30 cm fra kaimur. Plastring rundt 4 søyler etter tilbakefylling av masser

Sekkingstad v/Sotra G og H Skjelnes entreprenør
Sprengning og mudring av ca 1000 m3 grov steinur for ny kai, sprengning og mudring av 350 m3 fast fjell ned til kote – 8 m ngo

Gunhildvågen Florø
Mudre 300 m3 for ny flytebrygge. Transport og dumping med fallbunnslekter.

Atløya V/Herland
Mudre ca 300 m3 løse masser foran kai , transport og dumping med fallbunnslekter.

Værlandet
Diverse redere, sprengning av grunner foran eksisterende sjøbuer, og sprengning av innløp til havn. Totalt ca 1000 m3 fast fjell helt inntil eksisterende konstruksjoner, inklusiv mudring og transport.

Askøy kommune / Mjølkevikvarden, G&H Skjelnes entreprenør
Mudring av 5000 m3 sprengsteinsfylling, inklusiv transport og dumping med fallbunnslekter. Sprengning og mudring av 2200 m3 fast fjell.

Eldøyane , Stord , Lars Staupe A/S
Mudring av sjøgrøft for ilandføring av vannledninger ca 2200 m3 sprengsteinmasse, mudret opp på land til landdepot.

Struen i Bremanger
Sprengning av 900 m2 ned til – 2,5 sjøkast null for ny småbåthavn innenfor eksisterende molo. Mudring av 4000 m3 løse masser og sprengstein til landdepot.

Rubbestadneset
Utdypning for ny og gammel kai HSD terminal, W Engelsen eft, Karmsund Havnevesen. Sprengning og mudring av 1000 m3 pfm mudring av 1800 m3 løse masser, samt transport og dumping av 3000 m3 med fallbunnslekter.

Florø
Sprengning av grunne foran eksisterende kai v/Tankanlegg i hesteneset. Sprengning 1 m foran søyler, 3.5 innboring ca 300 m3 fast fjell.

Svanøy
Utdyping for ny ferjekai, Selmer Skanska mudring av ca 300 m3 løse masser, sprengning og mudring for spunt.

Karmøy
Utdypning ny kai til koralfisk.

Veidekke Haugesund
Sprengning av 2000 m3 til kote – 10,75 ngo mudring og transport av ca 3000 m3 sprengstein

Florø
Mudre grøfter for avløpsledninger i Håvågen og kvalvågen, NCC Anlegg, mudring av ca450 m3 løse masser, transport og dumping med fallbunnslekter.

Bremangergrunnen
Kystverket 2 dis, utdypning av grunne i Skatestraumen, sprengning og mudring av 390 m2 fra kote –7,5 til – 10 sjøkart null.

Eldøyane v/Stord W Engelsen eft
Sprenge 1600 m3 fjell foran eksisterende kai, mudre og transportere 2200 m3.

Florø
Færøykavlen, mudre ca 1500 m3 løs masse.

Blålid Slipp, Raudeberg, A Våge A/S
Sprenge ca 3000 m3 fjell mudre ca 5000 m3 transport og dumping med fallbunnslekter, forlenge 1500 tonns slipp med 12 meter, dybde inntil –18m montere nye søyler og dragere.

Katahamrane, Gloppen kommune
Mudre 4200 m3 løse masse for ny kai, transport og dumping med fallbunnslekter.

Ivahavet båtlag, Måløy
Sprenge nytt innløp til båthavn ca 25 x 8 meter , ca 550 m3 fast fjell og ca 1000 m3.

Selje fiskeindustri / Moldefjorden
Mudre ca 800 m3 fylling og løsmasse foran den eldste kaien, transport og dumping med fallbunnslekter.

Måløy Havnevesen
Fjerne grunne foran Skramskaia ca 900 m2, sprenge ca 600 m3 fast fjell og faste masser. Mudre ca 1000 m3 transport og dumping med fallbunnslekter.

Florø, Mekevika
Mudre 825 m3 for Statens Vegvesen Sogn og Fjordane.

Husnes
Mudre ca 3000 m3 løsmasse for ny kai på Søral, og for grøft til nye sjøledninger, sprengning av faste masser, samt plastre ca 300 m2 under ny kai. Mudre 225 m3 i Husnes Båthavn, og mudre 600 m3 ved Hytte sør for havna.

Krokeide Ferjekai. Statens Vegvesen Hordaland.
Mudre ca 1500 m3 sprengstein og leire, sprenge ca 500 m3 fast fjell i ny ferje bås. Sprenge 4 stk Søyle fund, bore fotbolter-mottak og tetting av søyler og vegger. Mudre ca ca 700 m3 fylling fra land sjø til land.

Flaam
Mudre ca 4500 m3 løsmasse for ny dypvannskai.

Florø Kommune
Rep. avløpsledning Ausa, flytting av ledning, samt bolting til fjell og mudring av 24 meter grøft.

Florø
Ny kai Global Fish. Sprengning av 10 stk søylefundament, montering av søyler. Utdypning, sprengning og mudring foran ny kai ca 400 m3 fast fjell.

Lundøy
Utdypning foran kai ca 200 m3 fjell, samt boring og sprengning av 6 stk søylefundament. Boring av fotbolter, montering av søyler.

Kværner Florø
Mudre ca 850 m3 sprengstein.

Engebø
Sprengning av 27 søylefundament, boring av fotbolter, montering og tetting av søyler, fjerning av overmasse, forskaling av fundamenter.